परिचय

img2जिल्ला वन कार्यालय तनहूँ नेपाल सरकार, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग अन्तरगतको कार्यान्वयन एकाइ हो । तनहूँ जिल्लाको सदरमुकाम ब्यास नगर पालिकाका, दमाैलीमा यो कार्यालय अवस्थित छ । यस कार्यालयले वन राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, कवुलियती वन, निजी वन र धार्मिक वन का कार्यहरू गर्दै अाएको छ ।

यो साइट निर्माणाधिन अवस्थमा भएकोले कृपया पुन हेर्नु हुन अनुरोध छ ।

जिल्ला वन कार्यालय, तनहूँ © 2013 | Design and Developed by : Vision Computer Sewa | Email: visioncomputersewa@gmail.com | Baburam Neupane | 9856012032